Alfred Nobel University Journal of Philology  

ЗМІСТ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ЛІТЕРАТУРНОЇ КРИТИКИ

Ватченко С.А.
«Долгий XVIII век»: историки литературы о нюансах и оттенках понятия.
DOI 10.32342/2523-4463-2017-0-14-6-11

Калиберда Н.В.
Другой Ричардсон. Новые акценты в восприятии личности и творчества писателя в последние десятилетия ХХ в. DOI 10.32342/2523-4463-2017-0-14-12-16

Максютенко Е.В.
Загадка без разгадки. Сентиментально ли «Сентиментальное путешествие» Лоренса Стерна?
DOI 10.32342/2523-4463-2017-0-14-17-22

НЕКЛАСИЧНІ ПРАКТИКИ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА

Stepanova A.A., Kalinichenko V.V.
The image of a city through the prism of cultural-philosophical concept introduced by Oswald Spengler.
DOI 10.32342/2523-4463-2017-0-14-23-29

ЛІТЕРАТУРНІ ТРАДИЦІЇ: ДІАЛОГ КУЛЬТУР ТА ЕПОХ

Анненкова Е.С.
На пересечении традиций: рассказ И.А. Бунина «Руся». DOI 10.32342/2523-4463-2017-0-14-30-37

Галкина Я.В.
«Одиссея» в сознании «неоклассиков» (лирика Н. Гумилева и Н. Зерова).
DOI 10.32342/2523-4463-2017-0-14-38-43

Holub D.O.
Culture and Cold War as a problem of spy novel. DOI 10.32342/2523-4463-2017-0-14-44-49

Jafarova К.
Hamlet in a “Nutshell” – postmodern interpretation of the famous tragedy of all time.
DOI 10.32342/2523-4463-2017-0-14-50-53

Литвиненко Н.А.
Роман У. Эко «Таинственное пламя царицы Лоаны»: эстетический синкретизм.
DOI 10.32342/2523-4463-2017-0-14-54-64

Sokolyansky M.G.
On varieties of the title in the English translations of Griboyedov’s comedy. DOI 10.32342/2523-4463-2017-0-14-65-69

АСПЕКТИ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ СХІДНИХ МОВ ТА ЛІТЕРАТУР

Гаджиева А.
Отражение событий 1905–1906 годов в творчестве карабахских писателей XIX века.
DOI 10.32342/2523-4463-2017-0-14-70-74

Джавадова Р.
Влияние современной литературной среды на творчество Касума Касумзаде.
DOI 10.32342/2523-4463-2017-0-14-75-79

Кязымова С.
Лирико-психологические стороны человеческой нравственности в рассказе Эльчина Эфендиева «На Шушу пал туман». DOI 10.32342/2523-4463-2017-0-14-80-85

Патлань Ю.В.
«Как я носил вас как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе…»: о жанровой природе «Орлиных душ» В.Я. Ерошенко и о влиянии протестантизма на становление образования слепых (статья первая). DOI 10.32342/2523-4463-2017-0-14-86-108

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕСТЕТИКИ ТА ПОЕТИКИ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ

Блищ Н.Л.
Автомифология литературного дебюта: случай А.М. Ремизова. DOI 10.32342/2523-4463-2017-0-14-109-113

Богданова О.В.
Конфликт «меланхолический» и «скорбный» (баллада В.А. Жуковского «Людмила»).
DOI 10.32342/2523-4463-2017-0-14-114-122

Бондаренко А.А.
Мотив колокольного звона в цикле М. Горького «По Руси». DOI 10.32342/2523-4463-2017-0-14-123-127

Денісова Д.Д.
Сучасна фантастика в проекції Чайни Тома М’євіля. DOI 10.32342/2523-4463-2017-0-14-128-134

Ніколюк Т.В., Шкляєва Н.В.
Психотип трудового емігранта в сучасній українській прозі. DOI 10.32342/2523-4463-2017-0-14-135-138

Оляндер Л.К.
Природа в дзеркалі людини: два ракурси (за матеріалом дилогії Петра Сороки «Симфонія Петриківського лісу» і «Де свище Овлур»). DOI 10.32342/2523-4463-2017-0-14-139-146

Пасько Л.В.
Способы отображения художественного конфликта в романе Майкла Шеары «Ангелы убийцы».
DOI 10.32342/2523-4463-2017-0-14-147-151

Sukhenko I.M.
At the origin of us «nuclear» literature: «Alexander’s Bridge» вy W. Cather.
DOI 10.32342/2523-4463-2017-0-14-152-161

Филат Т.В.
Особенности художественной трактовки трагедии Чернобыля в лирике Лины Костенко.
DOI 10.32342/2523-4463-2017-0-14-162-173

Фока М.В.
Підтексти в химерному оповіданні В. Шевчука «Жінка-змія». DOI 10.32342/2523-4463-2017-0-14-174-180

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИКИ ТА ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЇ

Берестень Е.Е.
Лингвостилистические особенности прозаических басен Г.Э. Лессинга.
DOI 10.32342/2523-4463-2017-0-14-181-185

Качур І.В.
Метонімічна концептуалізація емоційних вражень кінокритика (на матеріалі британських кінорецензій). DOI 10.32342/2523-4463-2017-0-14-186-191

Кияси У.
Особенности философских, психологических и языковедческих взглядов Ноама Хомского.
DOI 10.32342/2523-4463-2017-0-14-192-195

Лахно Н.В.
Категорія фазовості в системі актантної функціональності. DOI 10.32342/2523-4463-2017-0-14-196-203

Плющай О.О., Ратомська Л.В., Михлик О.О.
Контрастивний аналіз вираження пасивності в іспанській та італійській мовах.
DOI 10.32342/2523-4463-2017-0-14-204-209

Турчак О.М.
Залежність появи індивідуальних новотворів від впливу зовнішніх чинників у межах стилю засобів масової інформації. DOI 10.32342/2523-4463-2017-0-14-210-216

ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧІ СТУДІЇ

Zinukova N.V.
Interpreters in multilingual society: aspects of bilingualism. DOI 10.32342/2523-4463-2017-0-14-217-222

Ширяєва О.В.
Словотвірні типи німецьких оказіоналізмів та способи їх відтворення українською мовою (на матеріалі німецької повоєнної літератури). DOI 10.32342/2523-4463-2017-0-14-223-227

ЛІТЕРАТУРНА ВІТАЛЬНЯ

Силантьева В.И.
Сома Владислава.

IN MEMORIAM

Наєнко М.К.
Четвертий – пішов... Пам’яті Євгена Євтушенка.

 

РЕФЕРАТИ (ABSTRACTS)
НАШІ АВТОРИ
Top