Alfred Nobel University Journal of Philology  

ПРАВИЛА ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ

Матеріали, які надходять до редакції журналу, надсилаються електронною поштою окремими файлами:

- текст статті з анотацією та ключовими словами українською мовою;

- реферат (розширена анотація) англійською мовою обсягом 3000 друк. знаків);

- відомості про автора;

- скан-копія бланку-згоди на публікацію, підписаного автором та завіреного за місцем роботи.

Редакція повідомляє автора про отримання статті та її прийняття (або неприйняття) до розгляду. Cтатті приймаються до розгляду, рецензуються і публікуються в порядку черги. Термінів подання статей у черговий номер не  існує – статті приймаються постійно.

Усі статті, що надходять до редакції журналу, обов’язково рецензуються. Редакція залишає за собою право не розглядати статті, які надсилаються з порушенням вимог.

Top