Alfred Nobel University Journal of Philology  

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ REFERENCES

Шановні автори!

Згідно з вимогами міжнародної наукометричної бази даних SCOPUS стаття, що подається в науковий журнал, має супроводжуватися транслітерованим списком бібліографічних джерел – References. Таким чином, необхідно оформлювати 2 списки літератури. Перший – відповідно до вимог APA Style, і другий – відповідно до міжнародного стандарту за поданими нижче прикладами. При цьому References наводиться окремим блоком і повністю повторює список літератури українською чи іншою мовами, незалежно від того, чи є в ньому англомовні джерела. Останні, в разі їх наявності, просто повторюються у References. Що стосується іноземних бібліографічних джерел, крім англомовних, то текст посилання наводиться англійською мовою та транслітерується на латиницю (якщо текст написаний кирилицею).

Для транслітерації латиницею текстів, написаних кирилицею, можна скористатися програмами на відповідних сайтах: http://translit.ru та http://litopys.org.ua/links/intrans.htm

 • Слід звернути увагу на використання англійських лапок (“ ”) замість традиційних (« »).
 • Кожна транслітерована назва бібліографічного посилання має бути набрана курсивом і розширена англомовним перекладом (назва статті, книги, журналу, конференції). При цьому переклад береться у квадратні дужки і розміщується одразу після транслітерованої назви.
 • Місце видання слід зазначати повністю (наприклад, «Kyiv», а не «К.»).
 • Усі вихідні відомості (зазначення сторінок, тому, випуску, номера) мають наводитися англійською мовою, а не транслітеруватися. Так, замість «s.» слід використовувати «p.» або «pp.» (наприклад, 123 p. або рр. 1-12), а замість «т.» (том), «вип.» (випуск) і «№» (номер) - «vol.», «issue» і «no.» відповідно.
 • Римські цифри (наприклад, у назвах конференцій) необхідно замінити словами або арабськими цифрами (Second або 2nd замість II).
 • В описі підручників і навчальних посібників не треба зазначати вид видання, ця інформація в References зайва.
 • В опис джерела необхідно вносити прізвища всіх авторів, в жодному разі не скорочуючи цей список.
 • Рік видання переноситься на початок опису, розміщується одразу після прізвища автора в дужках (найбільш прийнятний варіант).
 • При описі електронних джерел обов’язково слід зазначати дату доступу до інформації.
 • Усі джерела, подані в References, розміщуються за латинським алфавітом. Наприклад: 1. Cole M. Cultural Psychology… 2. Vygotskii L.S. Psikhologiia iskusstva..., на відміну від українського варіанту: 1.Виготський Л.С. Психологія мистецтва… 2. Коул М. Психологія культури…
 

 Факультативні позначення

 • При зазначенні видавництва рекомендується використовувати «Publ.» після його назви. Якщо назва видавництва має офіційно зареєстрований переклад англійською мовою, то зазначається цей варіант, у всіх інших випадках наводиться транслітерована назва видавництва.
 • Наприкінці опису бібліографічного джерела у дужках можна зазначати мову оригіналу, наприклад: (In English), (In Ukrainian). Можна також наводити дані про переклад анотації англійською мовою, наприклад: (In Ukrainian; abstract in English).
 

 Додаткові поради авторам

 • У разі наведення бібліографічного джерела англійською мовою, його транслітерувати не треба, це стосується насамперед публікацій, що зареєстровані у міжнародних наукометричних базах.
 • Якщо україно- чи будь-який іншомовний (за виключенням англомовного) журнал має офіційну зареєстровану назву англійською мовою (зазвичай така інформація міститься на сайті видання), то в References слід наводити саме її, а не робити переклад самостійно.
 • Якщо є можливість знайти оригінальне видання іншомовного джерела, то слід подавати саме його опис.
 • При описі видань без авторів (збірників, колективних монографій) можна замість прізвищ авторів зазначати одного, максимум двох редакторів видання.
 • Дозволяється не транслітерувати назви дисертацій, патентів, звітів, законодавчих і нормативних та інших нетипових для індексів цитування документів, наводячи лише їх англомовний переклад. Однак при цьому в дужках слід обов’язково зазначати мову видання оригіналу, наприклад: (In Polish) або (In Ukrainian).
 • Для неопублікованих документів можна робити короткий опис із зазначенням у дужках (Unpublished), якщо джерело має автора, або (Unpublished Source) чи (Unpublished Report), якщо автор відсутній.
 • Якщо публікація має DOI, його обов’язково слід зазначати наприкінці опису джерела.
 

Приклади оформлення References

Книга

Izvekov, V.I., Serikhin, N.A., Abramov, A.I. (2005). Proektirovanie turbogeneratorov [Design of turbo-generators]. Kyiv, MEI, 440 p.

Lindorf, L.S., Mamikoniants, L.G. (1972). Ekspluatatsiia turbogeneratorov s neposredstvennym okhlazhdeniem [Operation of turbine generators with direct cooling]. Kyiv, Energiia Publ., 352 p.

Hubbard, R.G., Koehn, M.F., Omstein, S.I., Audenrode, M.V., & Royer, J. (2010). The mutual fund industry: Competition and investor welfare. New York, Columbia University Press, 254 p.

Складова частина книги (розділ, глава тощо)

Savchenko, A.P., Cherkavskaya, O.V., Rudenko, B.A., Bolotov, P.A. (2010). Anomalnaya anatomiya koronarnykh arteriy [Deviant anatomy of coronary arteries]. Interventsionnaya kardiologiya. Koronarnaya angiografiya i stentirovanie [Interventional cardiology. Coronarography and stenting]. Kyiv, GEOTAR-Media, pp. 60-79.

Стаття з друкованого журналу

Zagurenko, A.G., Korotovskikh, V.A., Kolesnikov, A.A., Timonov, A.V., Kardymon, D.V. Tekhniko-ekonomicheskaya optimizatsiya dizaina gidrorazryva plasta [Techno-economic optimization of the design of hydraulic fracturing]. Neftyanoe khozyaistvo [Oil Industry], 2008, no. 11, pp. 54-57.

або

Zagurenko, A.G., Korotovskikh, V.A., Kolesnikov, A.A., Timonov, A.V., Kardymon, D.V. (2008). Technical and economic optimization of hydrofracturing design. Neftyanoe khozyaistvo [Oil Industry], no. 11, pp. 54-57 (In Russian).

Стаття з електронного журналу

Swaminathan, V., Lepkoswka-White, E., Rao, B.P. Browsers or buyers in cyberspace? An investigation of electronic factors influencing electronic exchange. Journal of Computer-Mediated Communication, 1999, vol. 5, no. 2. Available at: http://www. ascusc.org/ jcmc/vol5/issue2/ (Accessed 28 April 2011).

Стаття з doi

Zhang, Z., Zhu, D. Experimental research on the localized electrochemical micromachining. Ukrainian Journal of Electrochemistry, 2008, vol. 44, no. 8, pp. 926–930. DOI: https://doi.org/10.1134/S1023193508080077

Матеріали конференцій

Stepanova, А.А. (2010). Antique motifs in Victor Serge's novel “Conquered City”. Materialy 2 Mezgdunarodnogo Kongressa “Yazyk i literature v mezhdunarodnom obrazovatelnom prostranstve: sovremennoye sostoyanie I perspektivy [Proseedings of the 2nd International Congress “Language and Literature in the International Educational Space: Current State and Prospects”]. Granada, Universidad de Granada Publ., pp. 1910-1916.

Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K., & Toutanova, K. (2019). BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. J. Burstein, Ch. Doran, Th. Solorio (Eds.),Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies. Stroudsburg: The Association for Computational Linguistics Publ., pp. 471-486. DOI: https://doi.org/10.18653/v1/N19-1423

Неопублікований документ

Latypov, A.R., Khasanov, M.M., Baikov, V.A. (2004). Geology and Production (NGT GiD). The Certificate on official registration of the computer program. No. 2004611198 (In Ukrainian, unpublished).

Generator davleniia GD-2M. Tekhnicheskoe opisanie i instruktsiia po ekspluatatsii [Pressure generator GD-2M. Technical description and user manual]. Zagorsk, Res. Inst. of Appl. Chem. Publ., 1975, 15 p.

або

Pressure generator GD-2M. Technical description and user manual. Zagorsk, Res. Inst. of Appl. Chem. Publ., 1975, 15 p. (In Ukrainian, unpublished).

Інтернет-ресурс

APA Style (2011). Available at: http://www.apastyle.org/apa-style-help.aspx (accessed 5 February 2011).

Pravila Tsitirovaniya Istochnikov [ules for the Citing of Sources] Available at: http://www.scribd.com/doc/1034528/ (Аccessed 7 February 2011).

Дисертація, автореферат дисертації

Stepanova, A.A. (2014). Refleksії pro faustіvsku kulturu v lіteraturnomu procesі Evropy ta SShA 1920-1930-h rokіv: estetika, poetologіya, tipologіya. Avtoref. dis. dokt. fіlol. nauk [Reflections on the Faustian Culture in European and American Literary Process in the 1920–1930s: Aesthetics, Poetology, Typology. Dr. Thesis Abstract]. Kyiv, 42 p.

Mylott, E. (2009). To flatten her sphere to a circle, mount it and take to the road: The bicycle. PhD Thesis. Albany, State University of New York Publ., 243 p.

Mylott, E. (2009). To flatten her sphere to a circle, mount it and take to the road: The bicycle. PhD Thesis Abstract. Albany, 21 p.

Закони, збірники нормативних документів

Закони, постанови, які розміщені в друкованих засобах:

Cabinet of Ministers of Ukraine (2007), “Resolution "On approval of the State program of development of the Ukrainian village until 2015"”, Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 73, p. 2715.

Закони, постанови, які розміщені на електронних ресурсах (сайтах):

The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine "On public-private partnership", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2404-17 (Accessed 29 August 2013).

Cabinet of Ministers of Ukraine (2012), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the action plan for 2013 to implement the National Strategy for Regional Development 2015"”, available at: http://zakon.rada.gov.ua (Accessed 22 August 2013).

Ukrainian Business Resource (2011), “2010 results for the coal industry”, available at:http://ubr.ua/market/industrial/rezultaty-2010-goda-dlia-ugolnoi-promyshlennosti-73714 (Accessed 29August 2013).

Патент

Palkin, M.V. (2006). Sposob orientirovaniia po krenu letatel'nogo apparata s opticheskoi golovkoi samonavedeniia [The way to orient on the roll of aircraft with optical homing head]. Patent RF, no. 2280590.

Препринт

Іванов, В.В. (2010). Kardiolohiia [Cardiology]. Working paper WP3/2012/01, Kyiv, Druk, 198 р.

Статистичний збірник

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2013). Sotsialni indykatory rivnia zhyttia naselennia [Social indicators of living], Kyiv, Informatsiino-analitychne ahentstvo Publ.

Примітка

Якщо немає даних про автора (колектив авторів), але є дані про редактора, на початок опису джерела виносять дані про нього:

Vasyliev, I.I. (ed.). (2010). Kardiolohiia [Cardiology], Kyiv, Svit Publ.

Якщо немає даних про автора (колектив авторів) і редактора, то на початок опису джерела виносять назву організації, яка видала матеріал:

Donetsk National Medical University of Maxim Gorky (2012). Kardiolohiia [Cardiology], Donetsk, Donetsk National Medical University of Maxim Gorky Publ.

Стаття та відомості про автора подаються в електронному вигляді електронною поштою на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Редколегія залишає за собою право редагувати статті у разі потреби та відхиляти їх. Відхилені статті не повертаються.

Контактна інформація:

Степанова Анна Аркадіївна

Тел.: +38 050 320 01 82;

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Top