Alfred Nobel University Journal of Philology  

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Головний редактор серії

Scopus Author ID 57201361622

Web of Science ResearcherID AAD-7685-2020

ORCID 0000-0003-1235-8029

Google Scholar

СТЕПАНОВА АННА АРКАДІЇВНА

доктор філологічних наук, професор кафедри європейських і східних мов та перекладу Університету імені Альфреда Нобеля

Відповідальний секретар

ORCID 0000-0002-8141-8251

Google Scholar

ЧУПІКОВА НАТАЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА

викладач кафедри європейських і східних мов та перекладу Університету імені Альфреда Нобеля

Члени редакційної колегії

Scopus Author ID 57197715302

Web of Science ResearcherID M-8909-2018

ORCID 0000-0002-7223-0337

Google Scholar

МОРОЗОВА ОЛЕНА ІВАНІВНА

доктор філологічних наук, професор кафедри англійської філології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (Україна)

Scopus Author ID 8412294200

Web of Science ResearcherID M-7138-2019

ORCID 0000-0002-2841-311X

ВИСОЦЬКА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

доктор філологічних наук, професор кафедри теорії та історії світової літератури імені проф. В.І. Фесенко Київського національного лінгвістичного університету

Scopus Author ID 57208167876

Web of Science ResearcherID S-8403-2019

ORCID 0000-0001-6845-6731

Google Scholar

ЮГАН НАТАЛІЯ ЛЕОНІДІВНА

доктор філологічних наук, професор кафедри іноземних мов Київського національного університету технологій та дизайну

Scopus Author ID: 57216844263

Google Scholar

ORCID 0000-0002-4561-7886

ЗІНУКОВА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА

доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри європейських і східних мов та перекладу Університету імені Альфреда Нобеля

Web of Science ResearcherID P-2577-2019

ORCID 0000-0002-4533-9986

Google Scholar

ТАРАНЕНКО ЛАРИСА ІВАНІВНА

доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Scopus Author ID 57195564871

Web of Science ResearcherID AAF-3137-2019

ORCID 0000-0002-2812-4510

Google Scholar

ЛЕПЕТЮХА АНАСТАСІЯ ВІКТОРІВНА

доктор філологічних наук, професор кафедри загального мовознавства і романо-германської філології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Scopus Author ID 57214223011

Web of Science ResearcherID X-2223-2019

ORCID 0000-0002-0324-4217

Google Scholar

НІКОНОВА ВІРА ГРИГОРІВНА

доктор філологічних наук, професор,завідувач кафедри англійської філології Національного університету біоресурсів і природокористування України

Scopus Author ID 58023686300

ORCID 0000-0002-9648-8340

ResearchGate profile

Google Scholar

КРОПИВКО ІРИНА ВАЛЕНТИНІВНА

доктор філологічних наук, професор кафедри української літератури Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Scopus Author ID 57200564100

ORCID 0000-0003-1949-0911

ПРУШКОВСЬКА ІРИНА ВІТАЛІЇВНА

доктор філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Scopus Author ID 57866747900

Web of Science ResearcherID ITR-9606-2023

ORCID 0009-0004-5281-3174

Google Scholar

ТУРЧАК ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА

кандидат філологічних наук, доцент кафедри європейських і східних мов та перекладу Університету імені Альфреда Нобеля

Google Scholar

ГАЛКІНА ЯНА ВІКТОРІВНА

кандидат філологічних наук, доцент кафедри європейських і східних мов та перекладу Університету імені Альфреда Нобеля

ORCID 0000-0002-8500-5884

Google Scholar

ЗЕРНЕЦЬКА АЛЛА АНАТОЛІЇВНА

доктор філологічних наук, доцент, декан факультету іноземних мов, професор кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

Google Scholar

КОРНІЄНКО ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри світової літератури та теорії літератури Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

ORCID 0000-0001-8744-4568

Google Scholar

ОЛЯНДЕР ЛУЇЗА КОСТЯНТИНІВНА

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри слов’янської філології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

ORCID 0000-0002-9360-895X

Google Scholar

ФІЛАТ ТЕТЯНА ВІТАЛІЇВНА

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри мовної підготовки ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Top