Alfred Nobel University Journal of Philology  

ВІТАЄМО РЕДКОЛЕГІЮ ЖУРНАЛУ ТА АВТОРІВ!

У серпні 2022 р. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Філологічні науки / Alfred Nobel University Journal of Philology отримав міжнародну атестацію якості та увійшов до наукометричної бази Scopus з правом індексації статей з 2022 року.

Працюємо далі над підвищенням якості та запрошуємо авторів до публікації!

Top