Alfred Nobel University Journal of Philology  

ЗМІСТ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ЛІТЕРАТУРНОЇ КРИТИКИ

Гайдаш А.В.
Діахронічна перспектива дискурсу старіння в літературі Західної Європи та США. DOI: 10.32342/2523-4463-2019-2-18-1

Оляндэр Л.К.
Роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» в новом прочтении: нюансы реалистического метода. DOI: 10.32342/2523-4463-2019-2-18-2

ЛІТЕРАТУРНІ ТРАДИЦІЇ: ДІАЛОГ КУЛЬТУР ТА ЕПОХ

Синило Г.В.
Библия в мире Йенского романтизма. DOI: 10.32342/2523-4463-2019-2-18-3

АСПЕКТИ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ СХІДНИХ МОВ ТА ЛІТЕРАТУР

Аслан З.М.
Роль Хуршидбану Натаван в формировании карабахской литературной среды XIX века. DOI: 10.32342/2523-4463-2019-2-18-4

Асланова Н.Г.
Проблемы художественного осмысления исторической памяти в современной азербайджанской прозе. DOI: 10.32342/2523-4463-2019-2-18-5

Мамедова М.Х.
Влияние азербайджанского устного народного творчества на современные языковые процессы. DOI: 10.32342/2523-4463-2019-2-18-6

Патлань Ю.В.
Василий Ерошенко как создатель и руководитель первого Республиканского детского дома для слепых детей Туркменской ССР (1935–1945). DOI: 10.32342/2523-4463-2019-2-18-7

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕСТЕТИКИ ТА ПОЕТИКИ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ

Анненкова Е.С.
Внутри визуальных образов: «текст культуры» в повести Джона Фаулза «Башня из черного дерева». DOI: 10.32342/2523-4463-2019-2-18-8

Білик Н.Л.
Синестезія в романній творчості М. Павича: «Краєвид, мальований чаєм». DOI: 10.32342/2523-4463-2019-2-18-9

Коврига Ю.В.
«Пограничные ситуации» и их роль в выявлении подлинной сущности человека в романе Л. Улицкой «Даниэль Штайн, переводчик». DOI: 10.32342/2523-4463-2019-2-18-10

Лімборський І.В.
Голос раба як голос «Іншого» у романі Лайли Лаламі «Мемуари мавра». DOI: 10.32342/2523-4463-2019-2-18-11

Наривская В.Д.
«Роман в письмах» И. Шмелева и О. Бредиус-Субботиной: парадоксы запахов и ароматов любви. DOI: 10.32342/2523-4463-2019-2-18-12

Педченко Е.В.
Гендерно-вариативная репрезентация размышлений о любви Зинаиды Гиппиус. DOI: 10.32342/2523-4463-2019-2-18-13

Полежаева Т.В.
Басня и «басенная продукция» в современном интернет-пространстве. DOI: 10.32342/2523-4463-2019-2-18-14

Sukhenko I.M.
Materialization of “The Invisible Nuclear” in U.S. Nuclear Fiction on Chernobyl. DOI: 10.32342/2523-4463-2019-2-18-15

Яловенко О.В.
Концепт уявного дому і транскультурна парадигма в оповіданні Д. Лагірі «У пані Сен». DOI: 10.32342/2523-4463-2019-2-18-16

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИКИ, ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЇ ТА ЛІНГВОДИДАКТИКИ

Лепетюха А.В.
Поліпредикативні полісинонімічні висловлення (на матеріалі французької художньої прози ХХ – поч. ХХІ ст.). DOI: 10.32342/2523-4463-2019-2-18-17

Паламар Н.І.
Вступ похвальної промови як частина її структурно-композиційнoї побудови. DOI: 10.32342/2523-4463-2019-2-18-18

Protsenko I.Yu., Davtiants I.I.
Transformaciones Semanticas de los Componentes del Sistema Linguístico del Paraguay. DOI: 10.32342/2523-4463-2019-2-18-19

Тимощук Н.М.
Фразеологізми з компонентом-орнітонімом у лексичній системі англійської мови. DOI: 10.32342/2523-4463-2019-2-18-20

Томіленко Л.М.
Релігійна лексика в українській перекладній лексикографії 1918–1933 років (на прикладі іменників). DOI: 10.32342/2523-4463-2019-2-18-21

Хаботнякова П.С.
Прагматичний ефект актомовленнєвої реалізації біблійних образів-символів у містичних трилерах Френка Перетті.
DOI: 10.32342/2523-4463-2019-2-18-22

Шум’яцька О.М.
Емфатичне вибачення у німецькій лінгвокультурі.
DOI: 10.32342/2523-4463-2019-2-18-23

ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧІ СТУДІЇ

Pysmennyi T.E., Pliushchai A.A., Onishchenko M.Y.
Interlingual Homonyms in Spanish and Italian: False Friends – Real Enemies of Translators. DOI: 10.32342/2523-4463-2019-2-18-24

Сопилюк Н.М., Царенко І.О.
Компаративний аналіз систем машинного перекладу економічного дискурсу (на прикладі французько-українських мовних пар). DOI: 10.32342/2523-4463-2019-2-18-25

НАШІ АВТОРИ

Top