Alfred Nobel University Journal of Philology  

ЗМІСТ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ЛІТЕРАТУРНОЇ КРИТИКИ

Anistratenko A.
Alternative History Genre in the Fine Literature. The Role of European Myth in Cryptohistorical Writing. 10.32342/2523-4463-2022-2-24-1

Кропивко І.В.
Інтерпретативні стратегії сучасної прози в контексті літературознавчої антропології. 10.32342/2523-4463-2022-2-24-2

КОМПАРАТИВНІ СТУДІЇ: ДІАЛОГ КУЛЬТУР ТА ЕПОХ

Андрейчикова О.А.
Мотив катастрофізму в поетиці антиутопічного жанру: Кадзуо Ішіґуро і Ярослав Мельник. 10.32342/2523-4463-2022-2-24-3

Пономаренко М.Д.
Космополітична модель світу в ранній творчості Юрія Кузнєцова. 10.32342/2523-4463-2022-2-24-4

Тетеріна О.Б.
Компаративістська парадигма у працях Ю. Бойка-Блохина: «взаємодотикання і схрещення» підходів. 10.32342/2523-4463-2022-2-24-5

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕСТЕТИКИ ТА ПОЕТИКИ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ

Василишин І.П.
Екзистенційні образи та наративи в поезії Рільке (досвід перекладу Богдана Кравціва). 10.32342/2523-4463-2022-2-24-6

Оляндер Л.К.
«Piesek Przydorożnнy» та «Abecadło» Чеслава Мілоша як картина ХХ століття. 10.32342/2523-4463-2022-2-24-7

Пахарєва Т.А.
Архітектоніка мовчання у повісті Веркора «Море мовчить». 10.32342/2523-4463-2022-2-24-8

Stepanova A.A., Dushatska L.S.
The Poetics of Autobiographical Memory in Ray Bradbury’s Novel “Dandelion Wine”: On the Way to an Impressionistic Novel. 10.32342/2523-4463-2022-2-24-9

Шостак О.Г.
Пошуки власної ідентичності як постмодерна гра у творчості Шермана Алексі. 10.32342/2523-4463-2022-2-24-10

Yalovenko O.
Poetics of Gastronomic Images in Jhumpa Lahiri’s “The Namesake”. 10.32342/2523-4463-2022-2-24-11

АСПЕКТИ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ СХІДНИХ МОВ ТА ЛІТЕРАТУР

Гусейнлі С.Г.
Діяння вокалізму азербайджанської мови на російську вимову бакинців: білінгвальний аспект. 10.32342/2523-4463-2022-2-24-12

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИКИ ТА ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЇ

Бондарчук К.С., Чумаченко О.А.
Позитивні та хибні зміни в Українському правописі 2019 р. 10.32342/2523-4463-2022-2-24-13

Demyanchuk Yu.I.
A model of the English-Ukrainian sub-corpus of texts of NATO, UN and WTO official and business documents. 10.32342/2523-4463-2022-2-24-14

Денисюк В.В.
Фразеологія ділової документації Івана Мазепи в контексті розвитку фразеологічного фонду української мови. 10.32342/2523-4463-2022-2-24-15

Kravchenko N., Vylinskyi S., Yudenko O.
Deictic Mitigation VS. Commissive Acts in Political Interview (Based on the Modern European Discourse of Aid to Ukraine). 10.32342/2523-4463-2022-2-24-16

Ментинська І.Б.
Сучасний стан та перспективи онлайн-лексикографії комп’ютерної галузі. 10.32342/2523-4463-2022-2-24-17

Pavlichenko L.
Polarization in Media Political Discourse on the War in Ukraine: Critical Discourse Analysis. 10.32342/2523-4463-2022-2-24-18

ЛІНГВОПОЕТИЧНІ АСПЕКТИ ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ

Kornieva Z.M., Borbenchuk I.M.
Idiostyle Peculiarities in Tuna Kiremitçi`s “Prayers Stay the Same”.10.32342/2523-4463-2022-2-24-19  

Krysanova T.A., Shevchenko I.S.
Multisemiotic Patterns of Emotive Meaning-Making in Film.10.32342/2523-4463-2022-2-24-20  

ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧІ СТУДІЇ

Бойко Я.В.
Конструювання когнітивно-дискурсивної моделі діахронної множинності перекладів як інтерпретаційно-евристична діяльність.10.32342/2523-4463-2022-2-24-21

НАШІ АВТОРИ

Top