Alfred Nobel University Journal of Philology  

ЗМІСТ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ЛІТЕРАТУРНОЇ КРИТИКИ

Василишин І.П., Ковалів С.В.
Концепція автентичної історії української літератури (на матеріалі публіцистики Б. Кравціва та Л. Луціва в альманахах «Свободи») DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-1

Сидоренко І.А.
Архітектоніка та композиція художнього твору як елементи авторського ідіостилю. DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-2

Пасько Л.В.
Литература о гражданской войне в США в литературной критике DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-3

НЕКЛАСИЧНІ ПРАКТИКИ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА

Semerenko L., Pliushchai A.
Musicality Of A Literary Work And Translation Issue. DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-4

Степанова А.А.
Эстетика литературного в живописном изображении: Уильям Хогарт и англиийская литературная традиция ХІХ века. DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-5

ЛІТЕРАТУРНІ ТРАДИЦІЇ: ДІАЛОГ КУЛЬТУР ТА ЕПОХ

Аністратенко А.В.
Світогляд і пам’ять у творах альтернативної історії як вираження «внутрішньої еміграції» (на матеріалі романів В. Тарнавського «Порожній п’єдестал», В. Аксьонова «Острів Крим», Д. Одії «Тартак», В. Кожелянка «Діти застою» та П’єра Дібісі «Світло згасло в країні див»). DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-6

Голубь Д.А.
Джеймс Бонд и Штирлиц в контексте «personal history». DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-7

Пахсарьян Н.Т.
Мариво-драматург и немецкий театр XVIII века. DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-8

АСПЕКТИ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ СХІДНИХ МОВ ТА ЛІТЕРАТУР

Ковальчук Ю.А.
Корейські реалії в непрямому перекладі (на матеріалі роману Хан Ґан «Вегетаріанка»). DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-9

Патлань Ю.В.
О статье Танабэ Кунио «Знакомимся с достижениями, учась у наших пионеров. Василий Ерошенко: пребывание в Японии и его друзья». DOI: 10.32342/2523-4463-2018-2-16-10

Селігей В.В.
Актуальні проблеми дослідження сучасної китайської літератури. DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-11

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕСТЕТИКИ ТА ПОЕТИКИ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ

Блищ Н.Л.
Образ Солженицына в русской литературе конца ХХ – начала ХХI вв. DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-12

Богданова О.В.
Новое о повествовательных стратегиях в «Капитанской Дочке» А.С. Пушкина. DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-13

Вєльчєва К.О.
Інтерпретація релігійного мотиву зішестя Христа в ад у «Видінні про Петра Орача» В. Ленґленда. DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-14

Грабівська Г.І.
Презентація проблем української драматургії та сценічного мистецтва в публікаціях Івана Франка на сторінках часопису «Кurjer Lwowski». DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-15

Литвиненко Н.А.
«Простая душа» Флобера и феномен «Прекрасной души». DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-16

Нефагина Г.Л.
«Изобличить наш страшный век»: поэтический эпос Эллы Бобровой. DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-17

Пахарева Т.А.
Читательский опыт героев как критерий полноты бытия в художественном мире «Евгения Онегина». DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-18

Філат Т.В.
Своєрідність пейзажної лірики Ліни Костенко (поезії розділу «Хочеться чуда і трішки вина» збірки «Триста поезій»). DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-19

Шешунова С.В.
Своеобразие турецкой темы в прозе И.С. Шмелева. DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-20

Юган Н.Л.
Фантастика та фантасмагорія в сучасній українській драматургії (конфлікт та персонаж).
DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-21

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИКИ, ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЇ ТА ЛІНГВОДИДАКТИКИ

Бешлей О.В.
Стереотипне уявлення молодь у сучасному англомовному художньому прозовому дискурсі.
DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-22

Василик О.Б.
Назви шляхів сполучення історичної Уманщини (ХVІІІ–ХІХ ст.). DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-23

Vesnina N.V.
Student initiated departures from the initiation-response-feedback (IRF) format. DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-24

Дяків Х.Ю.
«Зіркове» відеоінтерв’ю»: комунікативні невдачі журналістів в українській та німецькій лінгвокультурах. DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-25

Єгорова О.І., Заїка В.С.
Особливості актуалізації концепту Україна в англомовному офіційному дискурсі ЄС. DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-26

Kapnina H.I.
Grundlagen Der Selbstevaluation Zum Unterricht: Linguodidaktischer Aspekt.
DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-27

Ковкіна Є.В.
Структурні типи аналітичних термінів криміналістичної експертизи.
DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-28

Ментинська І.Б., Наконечна Г.В.
Ретермінологізація як спосіб укомплектування терміносистем (на матеріалі української комп’ютерної термінології). DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-29

Пачева В.М.
Проблеми правопису топонімів (на матеріалі системи номінацій запорізького Надазов’я). DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-30

Підгородецька І.Ю.
Роль лінгвокультурного складника в процесі міжкультурної комунікації. DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-31

Романюк О.С.
Фемінний романтичний дискурс: стратегічні шляхи реалізації прагматично-інтерогативної комунікативної тактики. DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-32

Тымкова В.А.
Семантическая природа предикатов качества в структуре двусоставного предложения. DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-33

Удовіченко Г.М.
Визначеність/невизначеність як граматична і як прихована функціонально-семантична категорія. DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-34

ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧІ СТУДІЇ

Bondarevska O.M.
Methods of metaphor transfer in the process of advertising slogans translation. DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-35

РЕЦЕНЗІЇ, ХРОНІКИ НАУКОВОГО ЖИТТЯ

Харлан О.Д.
Проблеми художності літератури в полемічному трактуванні (Рецензія на монографію Левчук Т. Феномен літературності: Монографія. – Луцьк: ПВД «Твердиня», 2018. – 368 с.).

НАШІ АВТОРИ

Top