Вісник Університету імені Альфреда Нобеля.    ​Серія «Філологічні науки»

ЗМІСТ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ЛІТЕРАТУРНОЇ КРИТИКИ

Василишин І.П., Ковалів С.В.
Концепція автентичної історії української літератури (на матеріалі публіцистики Б. Кравціва та Л. Луціва в альманахах «Свободи»)   DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-1

Сидоренко І.А.
Архітектоніка та композиція художнього твору як елементи авторського ідіостилю.   DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-2   

Пасько Л.В.
Литература о гражданской войне в США в литературной критике DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-3

НЕКЛАСИЧНІ ПРАКТИКИ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА

Semerenko L., Pliushchai A.
Musicality Of A Literary Work And Translation Issue.   DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-4   

Степанова А.А.
Эстетика литературного в живописном изображении: Уильям Хогарт и англии? ская литературная традиция ХІХ века.   DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-5   

ЛІТЕРАТУРНІ ТРАДИЦІЇ: ДІАЛОГ КУЛЬТУР ТА ЕПОХ

Аністратенко А.В.
Світогляд і пам’ять у творах альтернативної історії як вираження «внутрішньої еміграції» (на матеріалі романів В. Тарнавського «Порожній п’єдестал», В. Аксьонова «Острів Крим», Д. Одії «Тартак», В. Кожелянка «Діти застою» та П’єра Дібісі «Світло згасло в країні див»).     DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-6  

Голубь Д.А.
Джеймс Бонд и Штирлиц в контексте «personal history».    DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-7  

Пахсарьян Н.Т.
Мариво-драматург и немецкий театр XVIII века.   DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-8  

АСПЕКТИ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ СХІДНИХ МОВ ТА ЛІТЕРАТУР

Ковальчук Ю.А.
Корейські реалії в непрямому перекладі (на матеріалі роману Хан Ґан «Вегетаріанка»).  DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-9   

Патлань Ю.В.
О статье Танабэ Кунио «Знакомимся с достижениями, учась у наших пионеров. Василий Ерошенко: пребывание в Японии и его друзья».    DOI: 10.32342/2523-4463-2018-2-16-10   

Селігей В.В.
Актуальні проблеми дослідження сучасної китайської літератури.   DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-11 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕСТЕТИКИ ТА ПОЕТИКИ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ

Блищ Н.Л.
Образ Солженицына в русской литературе конца ХХ – начала ХХI вв.    DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-12  

Богданова О.В.
Новое о повествовательных стратегиях в «Капитанской Дочке» А.С. Пушкина.   DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-13      

Вєльчєва К.О.
Інтерпретація релігійного мотиву зішестя Христа в ад у «Видінні про Петра Орача» В. Ленґленда.     DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-14   

Грабівська Г.І.
Презентація проблем української драматургії та сценічного мистецтва в публікаціях Івана Франка на сторінках часопису «Кurjer Lwowski».   DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-15   

Литвиненко Н.А.
«Простая душа» Флобера и феномен  «Прекрасной души».    DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-16   

Нефагина Г.Л.
«Изобличить наш страшный век»: поэтический эпос Эллы Бобровой.  DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-17

Пахарева Т.А.
Читательский опыт героев как критерий полноты бытия в художественном мире «Евгения Онегина».     DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-18   

Філат Т.В.
Своєрідність пейзажної лірики Ліни Костенко (поезії розділу «Хочеться чуда і трішки вина» збірки «Триста поезій»).   DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-19   

Шешунова С.В.
Своеобразие турецкой темы в прозе И.С. Шмелева.    DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-20   

Юган Н.Л.
 Фантастика та фантасмагорія в сучасній українській драматургії (конфлікт та персонаж).    
DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-21   

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИКИ, ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЇ ТА ЛІНГВОДИДАКТИКИ

Бешлей О.В.
Стереотипне уявлення молодь у сучасному англомовному художньому прозовому дискурсі.   
DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-22   

Василик О.Б.
Назви шляхів сполучення історичної Уманщини (ХVІІІ–ХІХ ст.).   DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-23  

Vesnina N.V.
Student initiated departures from the  initiation-response-feedback (IRF) format.  DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-24   

 Дяків Х.Ю.
«Зіркове» відеоінтерв’ю»: комунікативні невдачі журналістів в українській та німецькій лінгвокультурах.     DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-25   

Єгорова О.І., Заїка В.С.
Особливості актуалізації концепту Україна в англомовному офіційному дискурсі ЄС.      DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-26   

Kapnina H.I.
Grundlagen Der Selbstevaluation Zum Unterricht: Linguodidaktischer Aspekt.  
DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-27   

Ковкіна Є.В.
Структурні типи аналітичних термінів криміналістичної експертизи.  
DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-28   

Ментинська І.Б., Наконечна Г.В.
Ретермінологізація як спосіб укомплектування терміносистем (на матеріалі української комп’ютерної термінології).   DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-29   

Пачева В.М.
Проблеми правопису топонімів (на матеріалі системи номінацій запорізького Надазов’я).     DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-30   

Підгородецька І.Ю.
Роль лінгвокультурного складника в процесі міжкультурної комунікації.     DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-31   

Романюк О.С.
Фемінний романтичний дискурс: стратегічні шляхи реалізації прагматично-інтерогативної комунікативної тактики.     DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-32   

 Тымкова В.А.
Семантическая природа предикатов качества в структуре двусоставного предложения.       DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-33   

Удовіченко Г.М.
Визначеність/невизначеність як граматична і як прихована функціонально-семантична категорія.       DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-34   

ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧІ СТУДІЇ

Bondarevska O.M.
Methods of metaphor transfer in the process of advertising slogans translation.     DOI: 10.32342/2523-4463-2019-0-16-35   

РЕЦЕНЗІЇ, ХРОНІКИ НАУКОВОГО ЖИТТЯ

Харлан О.Д.
Проблеми художності літератури в полемічному трактуванні (Рецензія на монографію Левчук Т. Феномен літературності: Монографія. – Луцьк: ПВД «Твердиня», 2018. – 368 с.).    

НАШІ АВТОРИ      

Top