Alfred Nobel University Journal of Philology  

ЗМІСТ   

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ЛІТЕРАТУРНОЇ КРИТИКИ

Sukhenko I.
Reconsidering «The Chernobyl» narration within the contemporary tendencies of ecocritical writing   

Левчук Т.Л.
Казкова інтенція літератури   

НЕКЛАСИЧНІ ПРАКТИКИ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА

Дорофеев Д.Ю.
Автнономность и лингвиститческий пантеизм private persona. Философско-поэтическое мировоззрение Иосифа Бродского.   

ЛІТЕРАТУРНІ ТРАДИЦІЇ: ДІАЛОГ КУЛЬТУР ТА ЕПОХ

Potnitseva T.N.
Ivan Aksenov – the translator of John Webster: intertextuality of life and literature   

Раскина Е.Ю., Сушко Е.Л.
«Саломея» Оскара Уайльда и поэзия Н.С. Гумилева: интертекстуальные пересечения   

АСПЕКТИ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ СХІДНИХ ЛІТЕРАТУР

Алиева А.
Магомет Гусейн Тебризи и его словарь «Бурхани-гате»   

Aliyeva S.
About marsiyas dedicated to Karbala tragedy in Sharaf khanum bint Mehmed Nebil bey er-Rumi’s literary legacy   

Ализаде Л.
Особенности аллегории в средневековой азербайджанской литературе   

Маммадханлы А.
Дилемма истории и литературы в ходе литературного процесса и ее решение в творчестве Орхана Памука   

Тагиева А.
Общественная среда жизни и деятельности Мухаммеда Игбала   

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕСТЕТИКИ ТА ПОЕТИКИ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ

Блищ Н.Л., Леденев А.В.
Образы родного языка в литературе русской эмиграции «первой волны»   

Калиберда Н.В.
Пространство, середа, герои в романе С. Ричардсона «Памела».   

Литвиненко Н.А.
Дилогия Жорж Санд «Консуэло» и «Графиня Рудольштадт»: особенности поэтики   

Мамедова С.
Новаторство Д.Х. Лоуренса в женском вопросе   

Оляндэр Л.К.
Человек и мир в ракурсе В. Шаламова: творчество писателя как текст.   

Осипова Н.О.
«Симультанная поэтика» М. Цветаевой в контексте художественных экспериментов авангарда   

Пахсарьян Н.Т.
От фаустовского мифа к фаустовскому интертексту: «Замок Мефистофеля» Роберто Гака как прецедентная драма   

Поздеев В.А.
Поэтические опыты вятских стихотворцев XVIII века   

Прадивлянная Л.Н.
Сюрреалистические эксперименты Дэвида Гаскойна   

Ревуцька С.К.
Психоаналітична інтерпретація переживань вільної духом кріпачки в оповіданні Марка Вовчка «Ледащиця»   

Sokolyansky M.G.
From Venice to Cyprus: bifocal structure of «Othello»   

Тверитинова Т.И.
Поэтика дома в усадебном тексте Э. Бронте (на материале романа «Грозовой Перевал»)   

Шумейко З.Є.
Еститичні принципи романтизму в художніх творах Матвія Номиса   

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИКИ ТА ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЇ

Баширова Г.
Лексико-семантические процессы, происходящие в морской терминологии английского языка   

Безкоровайная Г.Т.
Включение культурного контекста в толкование национально-специфических концептов   

Джавадова Т.
Равновесие согласных в азербайджанском и турецком языках   

Дробаха Л.В.
Зіставний аналіз вживання назв природних явищ у розмовній мові   

Иманова У.
Роль языковой централизации в формировании гибридов   

Mursaliyeva S.
The ways of expressing deixis in different languages   

Намазова Ш.
Вид как функционально-семантическая категория   

Орел А.С., Холодова Н.В.
Становлення понятійного апарату синхронічної фонології (лінгвоісторіографічний аналіз)   

Радзіон В.М.
Функціонально-прагматичний підхід до вивчення композитів у публіцистичному тексті   

Сольська Т.М.
Система, орфоепічна норма, національна варіативність сучасної німецької мови   

Фернос Ю.І.
Основи прізвищ Уманщини як джерело вивчення власних імен досліджуваної території   

Ходаковська Н.Г.
Стилістична маркованість кольоративів у поезії Генріха Гейне   

Шукюрзаде Ш.
Заимствованные слова в языке Насими   

ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧІ СТУДІЇ

Новікова К.О.
Лінгвостилістичні особливості англомовних рекламних текстів та фактори впливу на їх переклад   

Остапенко С.А.
Особливості відтворення метафори в процесі художнього перекладу (на матеріалі роману Ф. Скотта Фіцджеральда «Ніч ніжна»)   

Покулевська А.І.
Функціональність синонімічних лексем в українській та німецькій мовах та особливості їх перекладу (на основі роману П. Зюскінда «Парфуми. Історія одного вбивці»)   

ЛІТЕРАТУРНА ВІТАЛЬНЯ

Киитиро Вада.
На Украину с Ерошенко   

ХРОНІКИ НАУКОВОГО ЖИТТЯ

Степанова А.А.
Десятая Международная научная конференция «XVIII век как зеркало других эпох. XVIII век в зерка- ле других эпох» (Россия Москва, март 2016 г.)   

IN MEMORIAM

Памяти Амины Газизовой   

 

РЕФЕРАТИ (ABSTRACTS)
НАШІ АВТОРИ

Top