Alfred Nobel University Journal of Philology  

ЗМІСТ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ЛІТЕРАТУРНОЇ КРИТИКИ

Yevheniya Chernokova
The Essence of an Image in English-American Imagism: Singular Versus Universal. 10.32342/2523-4463-2023-1-25-1

КОМПАРАТИВНІ СТУДІЇ: ДІАЛОГ КУЛЬТУР ТА ЕПОХ

Олексій Анхим, Наталя Астрахан
Транснаціональні аспекти поетики роману Мар’яни Гапоненко «Хто така Марта?». 10.32342/2523-4463-2023-1-25-2

Мар’яна Маркова
«Роковини» Джона Донна як петрарківські тексти. 10.32342/2523-4463-2023-1-25-3

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕСТЕТИКИ ТА ПОЕТИКИ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ

Олена Анненкова
Образ людини катастрофи у романі Джуліана Барнза «Відчуття закінчення». 10.32342/2523-4463-2023-1-25-4

Galyna Syvachenko, Antonina Anistratenko
Volodymyr Vinnichenko’s Novel “New Commandment”: Poetics and Forms of Existential Self-Reflection. 10.32342/2523-4463-2023-1-25-5

Tetiana Starostenko, Ianina Gurtova
The Postmodern City Text in Serhiy Zhadan`s Poetics. 10.32342/2523-4463-2023-1-25-6

Oksana Shostak
Confrontation and Mutual Reflection of Two Worlds in “The Grass Dancer” by Susan Power. 10.32342/2523-4463-2023-1-25-7

ІНТЕРМЕДІАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Наталія Білик
«Слався, художницьке вміння»: екфразис образотворчого мистецтва в романі П. Загребельного «Диво». 10.32342/2523-4463-2023-1-25-8

Ольга Калашнікова
Реальність крізь призму живопису: симулякри Мішеля Уельбека. 10.32342/2523-4463-2023-1-25-9

Альона Тичініна, Наталія Нікоряк
Новела В. Домонтовича «Спрага Музики» в аспекті інтердискурсивної методології. 10.32342/2523-4463-2023-1-25-10

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ ЛІНГВІСТИКИ ТА ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЇ 

Шафаг Фірудін Ахмедова, Назим Садиг Ібадов
Еволюція дипломатичної мови у текстах міжнародних угод (на матеріалах документів щодо врегулювання Карабахського конфлікту). 10.32342/2523-4463-2023-1-25-11

Natalia Diachok
Compressives in Student Discourse of the Indo-European Language Environment. 10.32342/2523-4463-2023-1-25-12

Yuriy Zatsnyi, Margarуta Zaitseva
English Language and Social Life Innovations (2010–2022). 10.32342/2523-4463-2023-1-25-13

Зоряна Куньч
Стилістична роль детермінологізмів у складі порівнянь (на матеріалі повісті Богдана Лепкого «Мотря»). 10.32342/2523-4463-2023-1-25-14

Оксана Микитюк
Прагматичний зріз творів Дмитра Донцова: стратегії аргументації. 10.32342/2523-4463-2023-1-25-15

ДОСЛІДЖЕННЯ З КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ

Yuliya I. Demyanchuk
The Term Combination and the Metaphor in the Official Business Document: Cognitive Aspect. 10.32342/2523-4463-2023-1-25-16

Анастасія Лепетюха
Авторська інтуїція та інтроспекція в процесі формування та реалізації синонімічних структур (на матеріалі сучасної французької художньої прози). 10.32342/2523-4463-2023-1-25-17

Nataliia Tatsenko, Liliia Molhamova
Concepts Through a Linguosynergetic Lens (On the Example of the Concept of Death). 10.32342/2523-4463-2023-1-25-18

ЛІНГВОПОЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Iryna Blynova
Black Humour: Origin Description and an Attempt of Identification. 10.32342/2523-4463-2023-1-25-19  

ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧІ СТУДІЇ

Yana Boiko
Translators’ Interpretations of Shakespeare’s Plays in the Light of Information Entropy. 10.32342/2523-4463-2023-1-25-20  

Anna Khodorenko
La Traducción de la Novela Gráfica: Perspectiva Semiológica y Multimodal. 10.32342/2523-4463-2023-1-25-21

РЕЦЕНЗІЇ, ХРОНІКИ НАУКОВОГО ЖИТТЯ

Olga Vorobyova
Psychopoetics: Reflecting on the Experiential Perspective of Interpreting Poetry. 10.32342/2523-4463-2023-1-25-22 

IN MEMORIAM

Ірина Фаріон
«Життя – смерть – безсмертя…»: пам’яті Ігоря Василишина (1969-2023). 

НАШІ АВТОРИ

Top