Alfred Nobel University Journal of Philology  

ЗМІСТ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ЛІТЕРАТУРНОЇ КРИТИКИ

Anistratenko А.
Subgenres of the Alternative History Novel: Poetics and Genealogy. 10.32342/2523-4463-2021-2-22-1

Оляндер Л.К.
Книга «Z Polskiej Karty Lwa Tołstoja» професора Б. Бялокозовича: методологія та її конструктивність. 10.32342/2523-4463-2021-2-22-2

ЛІТЕРАТУРНІ ТРАДИЦІЇ: ДІАЛОГ КУЛЬТУР ТА ЕПОХ

Кулакевич Л.М.
Особливості інтерпретації мотиву сплячої красуні в новелі Д.Г. Лоренса «Принцеса». 10.32342/2523-4463-2021-2-22-3

Односум Н.В.
Музыкальная концепция романа Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго» в контексте жанра духовной автобиографии. 10.32342/2523-4463-2021-2-22-4

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕСТЕТИКИ ТА ПОЕТИКИ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ

Анненкова Е.С.
Образ мира и образ человека: «Ангелы и насекомые» А.С. Байетт как художественное целое. 10.32342/2523-4463-2021-2-22-5

Білик Н.Л.
Контекстуальні виміри поетики романної творчості М. Продановича. 10.32342/2523-4463-2021-2-22-6

Василишин І.П.
Екзистенціяльна парадигма лірики Михайла Ситника і Ганни Черінь (художньо-біографічний дискурс). 10.32342/2523-4463-2021-2-22-7

Шостак О.Г.
Становлення письмової літературної традиції корінних націй Північної Америки. 10.32342/2523-4463-2021-2-22-8

АСПЕКТИ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ СХІДНИХ МОВ ТА ЛІТЕРАТУР

Липина В.И., Липин Г.В.
«Погребенный великан» Кадзуо Исигуро: постмодернистская дилемма памяти и прощения. 10.32342/2523-4463-2021-2-22-9

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИКИ ТА ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЇ

Білоусова В.В., Келембет Р.В
Композиційна семантика складних запозичених мовних фактів з англомовним формантом -інг (на матеріалі української мови). 10.32342/2523-4463-2021-2-22-10

Zalipska I.Ya.
The Richness of Ukrainian Language in a Live Television Broadcast. 10.32342/2523-4463-2021-2-22-11

Капніна Г.І.
Психолінгвістична характеристика дискурсу з компонентом «чорний колір» (на прикладі творів Е.М. Ремарка. 10.32342/2523-4463-2021-2-22-12

Колесник О.Б., Каричковська С.П.
Відапелятивні ороніми історичної Уманщини антропогенного походження. 10.32342/2523-4463-2021-2-22-13

Паламар Н.І.
Похвала як предмет міждисциплінарних досліджень. 10.32342/2523-4463-2021-2-22-14

Приходько І.М., Подпльота С.В.
Словотвірні особливості праслов’янських соматизмів. 10.32342/2523-4463-2021-2-22-15

Супрун Л.В., Супрун В.М.
Абсолютивні дієслова як підґрунтя формально-граматичної і семантико-синтаксичної структури непоширених речень. 10.32342/2523-4463-2021-2-22-16

Храбан Т.Є.
Психоаналітична інтерпретація як метод дослідження військового дискурсу. 10.32342/2523-4463-2021-2-22-17

Шевчук З.С.
Лінгвокультурне осмислення концепту біль у сучасній українській прозі. 10.32342/2523-4463-2021-2-22-18

Шум’яцька О.М.
Умови успішності мовленнєвого жанру вибачення. 10.32342/2523-4463-2021-2-22-19

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ЛІНГВОДИДАКТИКИ

Matviienko L.H., Krasota O.H.
Elements of computer lexicography in agricultural managers education. 10.32342/2523-4463-2021-2-22-20

Туркевич О.В.
Українська як іноземна для німецькомовних студентів: здобутки і перспективи в умовах ХХІ століття. 10.32342/2523-4463-2021-2-22-21

Харчук Л.В.
Лексико-семантичні норми у формуванні мовної компетентности державного службовця. 10.32342/2523-4463-2021-2-22-22

ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧІ СТУДІЇ

Зінукова Н.В.
Типологія помилок в усному професійному перекладі. 10.32342/2523-4463-2021-2-22-23

Недайнова І.В.
Теорія Skopos крізь призму функціонального перекладу. 10.32342/2523-4463-2021-2-22-24

Талан Н.І.
Англомовна реклама: її специфіка та особливості перекладу українською. 10.32342/2523-4463-2021-2-22-25

РЕЦЕНЗІЇ, ХРОНІКИ НАУКОВОГО ЖИТТЯ

Наконечна Г.В.
Рецензія на видання: Загородній А.Г. , Вознюк Г.Л., Кобилянський В.О. Словник афоризмів-визначень з економіки, підприємництва і менеджменту. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. 408 с.

НАШІ АВТОРИ

 

Top