Вісник Університету імені Альфреда Нобеля.    ​Серія «Філологічні науки»

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Головний редактор серії

СТЕПАНОВА АННА АРКАДІЇВНА

доктор філологічних наук, професор, проректор з наукової діяльності Університету імені Альфреда Нобеля

Відповідальний секретар

ТУРЧАК ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА

кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології та перекладу Університету імені Альфреда Нобеля

Члени редакційної колегії

ВИСОЦЬКА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

доктор філологічних наук, професор кафедри теорії та історії світової літератури імені проф. В.І. Фесенко Київського національного лінгвістичного університету

ГАЛКІНА ЯНА ВІКТОРІВНА

кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології та перекладу Університету імені Альфреда Нобеля

ЗЕРНЕЦЬКА АЛЛА АНАТОЛІЇВНА

доктор філологічних наук, доцент, декан факультету іноземних мов, професор кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

ЗІНУКОВА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА

доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри англійської філології та перекладу Університету імені Альфреда Нобеля

КОРНІЄНКО ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри світової літератури та теорії літератури Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

ЛЕПЕТЮХА АНАСТАСІЯ ВІКТОРІВНА

кандидат філологічних наук, доцент кафедри романської філології, докторант кафедри світової літератури Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

МОРОЗОВА ОЛЕНА ІВАНІВНА

доктор філологічних наук, професор кафедри англійської філології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (Україна)

НАРІВСЬКА ВАЛЕНТИНА ДАНИЛІВНА

доктор філологічних наук, професор кафедри зарубіжної літератури Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

НІКОНОВА ВІРА ГРИГОРІВНА

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри англійської філології і перекладу Київського національного лінгвістичного університету

ОЛЯНДЕР ЛУЇЗА КОСТЯНТИНІВНА

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри слов’янської філології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

ПРУШКОВСЬКА ІРИНА ВІТАЛІЇВНА

доктор філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ТАРАНЕНКО ЛАРИСА ІВАНІВНА

доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ТАРНОПОЛЬСЬКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов Університету імені Альфреда Нобеля

ФІЛАТ ТЕТЯНА ВІТАЛІЇВНА

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри мовної підготовки ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

ЮГАН НАТАЛІЯ ЛЕОНІДІВНА

доктор філологічних наук, професор кафедри іноземних мов Київського національного університету технологій та дизайну

Top