Вісник Університету імені Альфреда Нобеля.    ​Серія «Філологічні науки»

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Головний редактор серії

Scopus Author ID 57201361622

Web of Science ResearcherID AAD-7685-2020

ORCID 0000-0003-1235-8029

Google Scholar

СТЕПАНОВА АННА АРКАДІЇВНА

доктор філологічних наук, професор, проректор з наукової діяльності Університету імені Альфреда Нобеля

Відповідальний секретар

Scopus Author ID 57218569031

ORCID 0000-0003-3872-7216

Google Scholar

ГОЛУБ ДАРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології та перекладу Університету імені Альфреда Нобеля

Члени редакційної колегії

Scopus Author ID 57197715302

Web of Science ResearcherID M-8909-2018

ORCID 0000-0002-7223-0337

Google Scholar

МОРОЗОВА ОЛЕНА ІВАНІВНА

доктор філологічних наук, професор кафедри англійської філології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (Україна)

Scopus Author ID 8412294200

Web of Science ResearcherID M-7138-2019

ORCID 0000-0002-2841-311X

ВИСОЦЬКА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

доктор філологічних наук, професор кафедри теорії та історії світової літератури імені проф. В.І. Фесенко Київського національного лінгвістичного університету

Scopus Author ID 57208167876

Web of Science ResearcherID S-8403-2019

ORCID 0000-0001-6845-6731

Google Scholar

ЮГАН НАТАЛІЯ ЛЕОНІДІВНА

доктор філологічних наук, професор кафедри іноземних мов Київського національного університету технологій та дизайну

Scopus Author ID: 57216844263

Google Scholar

ORCID 0000-0002-4561-7886

ЗІНУКОВА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА

доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри англійської філології та перекладу Університету імені Альфреда Нобеля

Web of Science ResearcherID P-2577-2019

ORCID 0000-0002-4533-9986

Google Scholar

ТАРАНЕНКО ЛАРИСА ІВАНІВНА

доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Scopus Author ID 57195564871

Web of Science ResearcherID AAB-6156-2020

ORCID 0000-0002-2812-4510

Google Scholar

ЛЕПЕТЮХА АНАСТАСІЯ ВІКТОРІВНА

доктор філологічних наук, доцент кафедри романської філології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Scopus Author ID 57214223011

Web of Science ResearcherID X-2223-2019

Google Scholar

НІКОНОВА ВІРА ГРИГОРІВНА

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри англійської філології і перекладу Київського національного лінгвістичного університету

Scopus Author ID 7801581841

Google Scholar

ТАРНОПОЛЬСЬКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов Університету імені Альфреда Нобеля

Scopus Author ID 57200564100

ПРУШКОВСЬКА ІРИНА ВІТАЛІЇВНА

доктор філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Google Scholar

ТУРЧАК ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА

кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології та перекладу Університету імені Альфреда Нобеля

Google Scholar

ГАЛКІНА ЯНА ВІКТОРІВНА

кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології та перекладу Університету імені Альфреда Нобеля

Google Scholar

ЗЕРНЕЦЬКА АЛЛА АНАТОЛІЇВНА

доктор філологічних наук, доцент, декан факультету іноземних мов, професор кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

Google Scholar

КОРНІЄНКО ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри світової літератури та теорії літератури Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

Google Scholar

ОЛЯНДЕР ЛУЇЗА КОСТЯНТИНІВНА

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри слов’янської філології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Google Scholar

ФІЛАТ ТЕТЯНА ВІТАЛІЇВНА

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри мовної підготовки ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Top