БОРИС ХОЛОД
Голова редакційної колегії
Ректор Університету імені Альфреда Нобеля

Шановні колеги, автори та читачі!
Ми хотіли б запросити вас до дослідницького співтовариства Університету імені Альфреда Нобеля!

Серія «Філологічні науки» зареєстровано у міжнародних наукометричних базах: Google Scholar, РИНЦ

Програмні цілі: дослідження загальні питання філології, а також проблеми сучасного літературознавства і перекладознавства.

Приєднуйтесь до нас!

Засновник і видавець:

Університет імені Альфреда Нобеля

Журнал був заснований в 2010 році

Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні науки»

 

 

  1132017

ISSN 2222-551X

Архів номерів