Редколегія

№ з/п

Прізвіще, ім’я,

по батькові

Основне місце роботи,

посада

Науковий ступінь,

вчене звання

Головний редактор серії «Філологічні науки»

 1

Степанова

Ганна Аркадіївна

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

професор кафедри англійської філології та перекладу

доктор філологічних наук,

професор

Заступник головного редактора

 2

Зірка

Віра Василівна

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

професор кафедри англійської філології та перекладу

доктор філологічних наук

професор

Члени редколегії

 3

Гусєв

Віктор Андрійович

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

професор кафедри зарубіжної літератури

доктор філологічних наук,

професор

 4

Нарівська

Валентина Данилівна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

професор кафедри зарубіжної літератури

доктор філологічних наук

професор

 5

Зінукова

Наталія Вікторівна

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

завідувач кафедри англійської філології та перекладу

кандидат педагогічних наук

доцент

 6

Бідненко

Наталія Петрівна

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

доцент кафедри англійської філології та перекладу

кандидат філологічних наук

доцент

7

Кожушко

Світлана Павлівна

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

завідувач кафедри іноземних мов

доктор педагогічних наук

професор

 8

Тарнопольський

Олег Борисович

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

завідувач кафедри прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов

доктор педагогічних наук

професор

 9

Волкова

Наталія Павлівна

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

завідувач кафедри загальної та соціальної педагогіки

доктор педагогічних наук

професор

 10

Наєнко

Михайло Кузьмович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

професор кафедри слов’янської філології

доктор філологічних наук

професор

 11

Ільїнська

Ніна Іллівна

Херсонський державний університет,

завідувач кафедри світової літератури та культури

доктор філологічних наук

професор

 12

Нефагіна

Галина Львівна

Академія Поморська в Слупську (Польща),

завідувач кафедри російського літературознавства

доктор філологічних наук

професор

 13

Пахсарьян

Наталія Тигранівна

Московський державний університет імені М.В. Ломоносова,

(Російська Федерація)

професор кафедри історії зарубіжної літератури

доктор філологічних наук

професор

 14

Панченко

Олена Іванівна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

завідувач кафедри перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців

доктор філологічних наук

професор

 15

Удалов

Віктор Лазарович

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

професор кафедри слов’янської філології

доктор філологічних наук

професор

 16

Філат

Тетяна Віталіївна

Дніпропетровська державна медична академія

завідувач кафедри мовної підготовки

доктор філологічних наук

професор

Відповідальний секретар

 17

Калініченко

Валерія

Володимирівна

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля,

викладач кафедри англійської філології та перекладу

   
 

 

  1132017

ISSN 2222-551X

Архів номерів