Зовнішні рецензенти

ВІДОМОСТІ

ПРО ЗОВНІШНІХ РЕЦЕНЗЕНТІВ ЖУРНАЛУ

«ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ. СЕРІЯ: ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ»

№ з/п

Прізвище, ім’я,

по батькові

Основне місце роботи

Посада

Науковий ступінь

Вчене звання

1

Черноіваненко Євген Михайлович

Одеський національний університет імені І.І. Мечнікова

Декан філологічного факультету

Доктор філологічних наук

Професор

2

Оляндер Луїза Костянтинівна

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Завідувач кафедри слов’янської філології

Доктор філологічних наук

Професор

3

Потніцева Тетяна Миколаївна

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Завідувач кафедри зарубіжної літератури

Доктор філологічних наук

Професор

4

Барковська Ніна Володимирівна

Уральський державний педагогічний університет (Єкатеринбург, Російська Федерація)

Завідувач кафедри сучасної російської літератури

Доктор філологічних наук

Професор

5

Силантьєва Валентина Іванівна

Одеський національний університет імені І.І. Мечнікова

Завідувач кафедри зарубіжної літератури

Доктор філологічних наук

Професор

6

Заверталюк Нінель Іванівна

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Професор кафедри української літератури

Доктор філологічних наук

Професор

 

   152018

Print ISSN 2523-4463
Online ISSN 2523-4749

Архів номерів