Зовнішні рецензенти

Прізвище, ім’я,

по батькові

Основне місце роботи

Посада

Науковий ступінь

Вчене звання

Барковська Ніна Володимирівна

Уральський державний педагогічний університет (Єкатеринбург, Російська Федерація)

завідувач кафедри сучасної російської літератури

доктор філологічних наук

професор

Черноіваненко Євген Михайлович

Одеський національний університет імені І.І. Мечнікова

декан філологічного факультету

доктор філологічних наук

професор

Тадеуш Осух

Академія Поморська в Слупську (Польща),

професор кафедри російського літературознавства

доктор філологічних наук

професор

Оляндер Луїза Костянтинівна

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

завідувач кафедри слов’янської філології

доктор філологічних наук

професор

Потніцева Тетяна Миколаївна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

завідувач кафедри зарубіжної літератури

доктор філологічних наук

професор

Силантьєва Валентина Іванівна

Одеський національний університет імені І.І. Мечнікова

завідувач кафедри зарубіжної літератури

доктор філологічних наук

професор

Заверталюк Нінель Іванівна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

професор кафедри української літератури

доктор філологічних наук

професор

 

 

  1132017

ISSN 2222-551X

Архів номерів