Редколегія

ВІДОМОСТІ
ПРО ЧЛЕНІВ РЕДКОЛЕГІЇ ЖУРНАЛУ
«ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ. СЕРІЯ: ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ»

kholod11 Борис Іванович Холод,
Голова редакційної колегії,
Президент ЗВО "Університет імені Альфреда Нобеля"

№ з/п

Прізвище, ім’я,

по батькові

Основне місце роботи

Посада

Науковий ступінь

Вчене звання

Головний редактор серії «Філологічні науки»

1

Степанова

Ганна Аркадіївна

Університет імені Альфреда Нобеля,

м. Дніпро

Професор кафедри англійської філології та перекладу

Доктор філологічних наук

Професор

Заступник головного редактора

2

Зірка

Віра Василівна

Університет імені Альфреда Нобеля,

м. Дніпро

Професор кафедри англійської філології та перекладу

Доктор філологічних наук

Професор

Члени редколегії

3

Тарнопольський

Олег Борисович

Університет імені Альфреда Нобеля,

м. Дніпро

Завідувач кафедри прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов

Доктор педагогічних наук

(методика навчання іноземних мов)

Професор

4

Гусєв

Віктор Андрійович

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Професор кафедри зарубіжної літератури

Доктор філологічних наук

Професор

5

Нарівська

Валентина Данилівна

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Професор кафедри зарубіжної літератури

Доктор філологічних наук

Професор

6

Наєнко

Михайло Кузьмович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Професор кафедри слов’янської філології

Доктор філологічних наук

Професор

7

Ільїнська

Ніна Іллівна

Херсонський державний університет

Завідувач кафедри світової літератури та культури імені проф. О. Мішукова

Доктор філологічних наук

Професор

8

Нефагіна

Галина Львівна

Академія Поморська в Слупську (Польща)

Завідувач кафедри російського літературознавства

Доктор філологічних наук

Професор

9

Пахсарьян

Наталія Тигранівна

Московський державний університет імені М.В. Ломоносова

(Російська Федерація)

Професор кафедри історії зарубіжної літератури

Доктор філологічних наук

Професор

10

Панченко

Олена Іванівна

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Завідувач кафедри перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців

Доктор філологічних наук

Професор

11

Корнієнко Оксана Олександрівна

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

(м. Київ)

Завідувач кафедри російської і зарубіжної літератури

Доктор філологічних наук

Професор

12

Філат

Тетяна Віталіївна

Дніпровська державна медична академія

Завідувач кафедри мовної підготовки

Доктор філологічних наук

Професор

13

Волкова

Наталія Павлівна

Університет імені Альфреда Нобеля,

м. Дніпро

Завідувач кафедри загальної та соціальної педагогіки

Доктор педагогічних наук

Професор

14

Кожушко

Світлана Павлівна

Університет імені Альфреда Нобеля,

м. Дніпро

Завідувач кафедри міжнародного туризму та мовної підготовки

Доктор педагогічних наук

Професор

15

Бідненко

Наталія Петрівна

Університет імені Альфреда Нобеля,

м. Дніпро

Доцент кафедри англійської філології та перекладу

Кандидат філологічних наук

Доцент

16

Зінукова Наталія Вікторівна

Університет імені Альфреда Нобеля,

м. Дніпро

Завідувач кафедри англійської філології та перекладу

Кандидат педагогічних наук

Доцент

Відповідальний секретар

17

Калініченко Валерія Володимирівна

Університет імені Альфреда Нобеля,

м. Дніпро

Викладач кафедри англійської філології та перекладу

   

Збір та обробка персональних даних здійснюються відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

До складу редколегії журналу «Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні науки» входять 11 докторів наук з відповідної галузі науки та 1 доктор наук з методики навчання іноземних мов, з них 2 доктори філологічних наук та 1 доктор педагогічних наук з методики навчання іноземних мов мають трудові відносини з Університетом імені Альфреда Нобеля. Додаються відомості про зовнішніх рецензентів.

Склад редколегії відповідає вимогам наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02 листопада 2012 р. № 1850/22162.

 

   152018

Print ISSN 2523-4463
Online ISSN 2523-4749

Архів номерів